ჩემს შესახებ

- - - - - -

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კერძო აღმასრულებლის ალექსანდრე ნათაძის (ლიცენზია №79) ვებგვერდზე, სადაც შესაძლებლობა გაქვთ მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია კერძო სააღსრულებო ბიუროს საქმიანობისა და შემოთავაზებული მომსახურებების შესახებ.

Learn More

აღსრულების სერვისები

- - - - - -

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესით კერძო აღმასრულებელი ახორციელებს შემდეგი აქტების (გადაწყვეტილებების) აღსრულებას ...

Learn More
Learn More